Options trading

Faktafinans

Options trading är verkligen en fascinerande och komplex del utav den finansiella världen. Denna handelsmetod kan erbjuda dig mängder av möjligheter dock även en betydligt större risk. För allt fler investerare så är options trading ett väldigt effektivt sätt som du kan diversifiera din investeringsportfölj samtidigt som du skyddar dina investeringar emot olika marknadsvolatiliteter.

Vi kommer i denna guide att ge dig en mer detaljerad inblick över optionshandel och detta inkluderar en mer grundläggande strategier över riskhantering samt de absolut bästa metoderna för hur du ska komma igång.

Varför Handla med Optioner?

Fördelar

Options trading kommer med ett flertals fördelar som:

 • Hävstångseffekt: Med hjälp utav en hävstångseffekt så kan du öppna en större position än du har kapital för.
 • Flexibilitet:  Med optioner så kan du göra en spekulation i marknadsriktning samtidigt som du skyddar din portfölj och ökar din avkastning.
 • Riskhantering: Med options trading så kan du skydda dina investeringar emot volatilitet samtidigt som du minimerar dina potentiella förluster.

Nackdelar

Även då det finns fördelar med options trading så finns det även ett antal nackdelar du ska överväga:

Komplexitet: Det kan kännas lite komplex att syssla med optionshandel då man måste ha en bra förståelse för marknaden och vad som påverkar denna.

Risk för förlust: Du ska alltid ha i åtanke att optioner har en viss löptid vilket innebär att värdet kommer att minimeras över tid, vilket kan leda till att du förlorar ditt investerade kapital.

Vad är Options Trading?

Options trading handlar om att du ska köpa och sälja kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris innan dess kontrakt löper ut. Det finns idag två stycken huvudtyper av optioner:

Köpoptioner: Så kallade Call Optioner, dessa ger dig som innehavaren rätten till att köpa en tillgång vid ett visst pris.

Säljoptioner:  Även kallat Put optioner, detta ger dig rätten att sälja en viss tillgång till ett visst pris.

Terminologi

För att du ska kunna förstå dig på options trading så behöver du känna till dessa grundläggande termer:

 • Underliggande tillgång: Detta är tillgången som optionen är baserad på, detta kan till exempel vara råvaror eller aktier bland annat.
 • Lösenpris: Detta är det pris som innehavaren kan köpa eller sälja en viss underliggande tillgång för.
 • Löptid: Datumet som en option löper ut.
 • Premie: Det pris som betalas för att kunna köpa optionen.
options-trading

Olika Strategier inom Optionshandel

Enkla Strategier

Lång Köpoption (Long Call)

En så kallad lång köpoption betyder att du väljer att köpa en köpoption i hopp om att den underliggande finansiella tillgången pris kommer att gå upp. På detta viss så har du möjligheten att köpa en tillgång till ett betydligt lägre pris.

Lång Säljoption (Long Put)

När du väljer att ta en lång säljoption så innebär detta att du säljer i hopp om att den underliggande produkten pris kommer att falla. Detta kommer att ge dig en möjlighet att sälja till ett betydligt högre pris än marknadspriset.

 

Avancerade Strategier

Stryptaktik (Straddle)

En så kallad straddle innebär att du väljer att köpa både en köpoption och en säljoption på exakt samma underliggande produkt med exakt samma löptid och lösenpris. Detta är en lönsam strategi när marknaden har en hög volatilitet. Detta kan även jämföras med hedging inom trading.

Stryptaktik (Strangle)

En så kallad strangle är väldigt likt en straddle, men då har sälj och köpoptioner helt olika lösenpriser. Denna strategi är billigare än en så kallad straddle, men krävr dock betydligt större prisrörelser för att kunna vara lönsam.

Riskhantering i Optionshandel

Optionstrading omfattar även ett flertals risker som du alltid ska vara medveten om, de är följande:

 • Marknadsrisk: Det finns ej risk att marknaden kommer att gå emot dig.
 • Tidsrisk: Det finns även en risk att din option kommer att förlora värde över tid.
 • Volatilitetsrisk: Då options är en finansiell produkt med risker så kan förändringar i marknadsvolatiliteten påverka priset på dina optioner.

Strategier för Riskhantering

Det finns ett antal metoder som du kan använda dig utav för att kunna hantera dina risker på bästa sätt. Dessa riskhanteringsmetoder inkluderar:

 • Hedging: Detta är när du väljer options som går i två olika vägar, alltså en köp och en sälj, på detta viss så kan du garantera dig själv att din portfölj är skyddad mot potentiella förluster.
 • Diversifiering: Försök alltid att sprida dina risker när det kommer till de olika tillgångar samt marknader du väljer att investera på. Detta kommer att minimera dina exponering och dina risker.
 • Kapitalhantering: Du ska alltid sätta tydliga gränser på det kapital som du är redo att förlora vid dina investeringar.

Kom igång med Optionstrading

Utbildning och Forskning

Vi rekommenderar alltid våra besökare att innan de väljer att testa på options trading att de först och främst alltid väljer att göra sin egna efterforskning samt utbildar sig inom området. Här nedan följer de steg som vi rekommenderar att du följer:

Läs böcker och artiklar

Idag så hittar du mängder av olika resurser online som finns tillgängliga för dig som vill lära känna gurnderna samt strategier  för hur det fungerar inom optionstrading online.

Deltag i kurser och webbseminarier:

Det erbjuds med jämna mellanrum även regelbundna kurser och utbildningar inon optioner för dig som vill lära dig optionstrading i Sverige.

Studera marknaden:

Du ska alltid följa den finansiella marknaden och hålla dig uppdaterad om det senaste inom de finansiella instrument online.

Välj en handelsplattform

optionstradingDet första som du kommer att behöva för att kunna börja handla med options är en handelsplattform. Här nedan har vi listat ett par av de saker som du ska överväga när du väljer en handelsplattform att börja med:

Avgifter: Du ska alltid tänka på det avgifter som tillkommer med options trading, detta inkluderar saker som provisioner och transaktionsavgifter.

Resurser och Verktyg: Undersök alltid om handelsplattformen erbjuder alla de resurser och verktyg som du kommer att behöva.

Användarvänlighet: Den plattform som du väljer ska även vara användarvänlig och enkel att navigera för dig.

Börja Handla

Nu efter att du har följt alla de steg här ovan, så är du redo att påbörja din optionstrading i Sverige. Du följer helt enkelt nedanstående steg för att komma igång:

Registrera ditt konto: Det första du behöver att göra är att registrera ditt konto hos en handelsplattform. Därefter så gör du din första insättning för att komma igång.

Skapa en handelsplan: Sätt vilka mål som du vill ha med din optionstrading, sätt sedan dina risknivåer och säkerhetsnivåer med stop/loss.

Påbörja din handel: Välj en option som du vill börja handla med och gör alltid din egna efterforskning och research.