Investmentbolag

Faktafinans

Investmentbolag är en väldigt viktig del utav den finansiella världen och har en avgörande roll inom ekonomin genom att när du startar investmentbolag så kan du börja bygga en diversifierad portfölj av tillgångar. Denna typ av företag funkar som en mellanhand mellan bolag och investerare.

Detta gör det möjligt för både institutioner och privatpersoner att kunna dra nytta av en professionell förvaltning samt större investeringsmöjligheter. Vi kommer i den här artikel att gå genom vad det innebär att starta investmentbolag, historien samt olika typer av investmentbolag och deras fördelar och nackdelar.

Vad är ett Investmentbolag?

Investmentbolag är ett bolag som samlar in pengar ifrån investerare och sedan investerar med detta kapital i en diversifierad portfölj av obligationer, fastigheter, aktier och värdepapper. Det huvudsakliga syftet med ett investmentbolag är att ge deras investerare tillgång till en större portfölj än vad de själva hade kunna lyckats med och samtidigt kunna erbjuda en professionell förvaltning av deras tillgångar.

Ett investmentföretag kan antingen vara ett privat eller ett offentligt bolag och riktar sig till ett flertals olika typer av investerare, bolag, institutioner och privatpersoner. Ett investment företag är reglerat av finansmyndigheter för att göra säkert att de kommer följa alla lagar och regler när det kommer till deras investerares intressen.

Privatägda vs. börsnoterade investmentbolag

När det kommer till privatägda investmentbolag så är detta vanligtvis mindre bolag som är inriktade på en viss typ av investering. Detta gör att mindre investerare kan investera i betydligt större projekt som de tidigare inte hade kunnat. Du kan vanligtvis hitta mer om sådan projekt på börssajten Affärslivet.com

De investeringsbolag som är störst är vanligtvis de som är börsnoterade samt innehar en mer diversifiering. De liknar även med andelsfonder där en investerare kan handla aktier i företag istället för att direkt investera i underliggande verksamheter.

Vad krävs av dig som vill starta investmentbolag?

När du vill starta investmentbolag så kommer det att behövas mycket planering, kapital och forskning. Det första som måst göras är att registrera ditt bolag, bestämma dig för hur mycket pengar du vill investera, skapa en affärsplan samt hitta investerare som vill gå in med riskkapital i ditt företag.

Du kommer även att behöva se till att du har alla de juridiska dokument i ordning så att du förstår dig på alla de bestämmelser samt regler som gäller. Det är väldigt viktigt att du förstår dig på hur det fungerar att starta investmentbolag då du kommer behöva ha insyn om alla de olika investeringsprodukterna, riskhantering och de finansiella marknaderna.

Du kommer även att själv behöva ha bra kommunikationsfärdigheter och språkkunskaper då du kommer att ha kontakt med andra bolag samt personer i branschen. Förutom detta så ska du även se till att du innehar alla de nödvändiga tillstånd och licenser som kommer att krävas när du vill starta investmentbolag. Självklart så kommer detta att variera beroende på vilket typ av investmentbolag du väljer att starta. 

Krav för att starta investmentbolag

Det första som behövs när du ska starta investmentbolag är att du har en affärsplan som visar hur ditt bolags mål ser ut, samt hur du faktiskt planerar på att uppnå dessa och vilka typer av investeringar som du planera att göra.

Det är otroligt viktigt att alla dina potentiella investerare förstår sig på de olika riskerna som tillkommer med din verksamhet, så för detta så behöver du skapa ett bokslut som visar hur bolagets skulder, finansiella ställning och tillgångar ser ut. Det är även här där dina prognoser för dina framtida kostnader och intäkter ska redovisas.

Vilka krav som du kommer att ha för att starta investmentbolag kommer även att variera beroende på vart du befinner dig i världen. Det vanligaste är dock att du kommer att behöva ett tillstånd ifrån den lokala myndigheten innan det är lagligt för dig att starta investmentbolag. Tänk även på att du själv även måste uppfylla ett visst antal finansiella och rapporteringskrav som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Bolagsform för att starta investmentbolag

När du ska starta investmentbolag så kan detta ha ett flertals olika juridiska former. Dock är de vanligaste formerna kommanditbolag och aktiebolag. Vilket av dessa bolagsformer som passar dig bäst kommer att bero helt och hållet på din verksamhet och storlek.

Aktiebolag vs. Kommanditbolag

När det kommer till att starta investmentbolag så är absolut ett aktiebolag den mest lämpliga lösningen då större investeringsbolag har mer anställda. Om du vill starta investmentbolag som ett kommanditbolag så kommer detta passa dig om du är ett mindre bolag och ensamägare.

Om vi kollar på det ur ett juridiskt perspektiv så har du även ett betydligt bättre kapital skydd med ett AB än ett kommanditbolag. Dina tillgångar kommer att hållas helt separata ifrån ditt företags, vilket innebär att om någonting skulle ske som konkurser så är dina privata pengar alltid skyddade.

Med ett kommanditbolag så har du betydligt mindre skydd då alla delägare är ansvariga för skulderna i ett bolag. Dock så är det lämpligt att mindre investmentbolag har en bra riskhanteringsstrategiför att skydda sitt kapital.

Att tänka på när man startar ett investmentbolag?

Det kan ibland vara ganska så komplicerat att starta investmentbolag då det kommer att krävas både resurser och expertis. Innan du väljer att starta investmentbolag så ska du alltid känna till de olika kraven som gäller i ditt land. Beroende på vilken land som du vill starta investmentbolag inom så kommer det att se annorlunda ut gällande licenser samt registreringsavgifter. Sedan finns det ett flertals länder som kräver att bolag som vill starta investmentbolag har en viss utbildning och erfarenhet inom investmentbolag.

Så när du väljer att starta investmentbolag så är det inte ett så kallat one-size-fits-all-lösning. Det finns ett flertals olika faktorer som du måste ha i åtanke när du ska välja en bolagsform som kommer att passa dig bäst. Vi har samlat ett par av de frågor som vi rekommenderar dig att ställa dig sjäv för att hjälpa dig göra rätt val:

 1. Vad har jag för mål med mitt investmentbolag?
 2. Hur många delägare kommer mitt investeringsbolag att ha?
 3. Hur stora kommer investeringarna vara?
 4. Vill jag ha ett kortsiktigt fokus eller ett långvarigt fokus?
 5. Vilken typ av tillväxt förväntar jag mig i bolaget?
 6. Ska jag starta investmentbolag i Sverige eller utomlands?
 7. Kommer jag att ha ett flertals olika verksamheter under ett och samma tak?

Fördelar med att starta investmentbolag

 • Att starta investmentbolag ger dig en stor tillgång till olika investeringar, vilket gör det möjligt för dig att diversifiera samtidigt som du har en lägre risk.
 • Betydligt lägre avgifter än ett värdepappersfond, vilket ger dig en högre avkastning.
 • Blir reglerat utav finansmyndigheter och måste följa visa standards samt förfaranden, vilket ger investerare lugn och ro.
 • Du kan investera i ett flertals olika investeringar samtidigt vilket kommer att öka din avkastning på dina investeringar.
 • Det är skatte vänligt att starta investmentbolag då du enbart kommer att betala skatt på din inkomst och inte dina kapitalvinster.
 • Du kan investera i ett flertals olika bolag vilket kommer att minimera din risk för dina investeringar.

Nackdelar med att starta investmentbolag

 • Du behöver en minimum investering för att starta investmentbolag, detta kan göra det lite svårt för vissa att komma igång med att starta investmentbolag.
 • Det kan vara en stor finansiell risk med att starta investmentbolag då du gör investeringar i andra bolag och deras vinster och resultat kan vara oförutsägbara.
 • Det kan ta lite tid innan din avkastning på dina investeringar kommer i land, detta innebär att en investerare kan behöva vänta en längre tid.
 • Det finns en högre risk för förluster när du startar investmentbolag jämfört med andra typer av investeringar.

Historia

starta-investmentbolagHistorien över investmentbolag går långt tillbaka till 1800-talet. Det absolut första kända investmentbolaget var Foreign and Colonial Government Trust som blev grundat i 1868 i England. Syftet med bolaget var att ge små investerare chansen att göra investeringar i en diversifierad portfölj utav obligationer.

Det första investmentbolaget i USA hette Massachusetts Investors Trust och grundades i 1924. Under de kommande åren så växte antalet investeringsbolag otroligt snabbt, speciellt under det andra världskriget, då allt flera människor valde att börja investera på aktiemarknaden.

Utveckling utav startade investmentbolag fortsatte under 1900-talet samt 2000-talet, med allt fler nya investeringsfonder som gjorde det möjligt för en investerare att bygga upp sin investeringsportfölj.

Olika typer av Investmentbolag

Det finns idag ett flertals olika varianter av investmentbolag, varenda en har sina egna fördelar samt unika egenskaper och mål. Här nedan listar vi de absolut vanligaste varianterna:

📈 Öppen Slutet Investmentbolag (Open-End Funds)

Med öppna investmentbolag som även kallas för mutual funds eller fonder, så ges du som investerare chansen att sälja och köpa andelar i fonder direkt. Det antalet andelar i en fond kan förändras regelbundet och är baserat på köp och sälj. Denna typ av fonder investerar oftast i en diversifierad portfölj av obligationer, aktier och värdepapper.

📈 Sluten Slutet Investmentbolag (Closed-End Funds)

Ett slutet investmentbolag eller closed ended funds som det även heter brukar emittera fasta andelar i bolag genom så kallade börsintroduktion (IPO) och alla dessa kan sedan handlas på börsen. Kostnaden för dessa andelar kommer att bestämmas utav utbudet och efterfrågan på marknaden och kan ligga lägre eller högre än själva fondens nettotillgångsvärde (NAV)

📈 Börshandlade Fonder (ETF)

Börshandlade fonder kallas även Exchange-Traded Funds (ETF) detta är en typ av stängda fonder som kan handlas på börsen. De skapar en kombination utav öppna och slutna fonder samt erbjuder flexibilitet och likviditet för investerare. ETFer kan följa ett brett spektrum utav tillgångar som råvaror obligationer och aktieindex.

📈 Hedgefonder

En hedgefond är så kallade privata investeringsfonder som använder sig utav avancerade strategier för att kunna skapa en avkastning för investerare. Ett flertals av dessa strategier kommer att inkludera blankning, hävstång, derivat och mer taktiker för att kunna maximera din avkastning under vissa marknadsförhållanden. Du får vanligtvis tillgång till hedgefonder via institutionella investerare.

📈 Private Equity-fonder

Private Equity-fonder brukar investera i bolag eller förvärva publika bolag för att kunna göra dem privata. Målet med dessa fonder är att förbättra ett bolagsvärde genom att aktivt äga samt förvalta dessa och senare sälja av dem till ett högre värde. Dessa typer av fonder är vanligtvis till för att föra långsiktiga investeringar och riktar sig i första hand till förmögna privatpersoner och institutionella investerare.

Hur Investmentbolag Fungerar

Det sättet som investmentbolag fungerar på är att samla in pengar ifrån ett flertals investerare och sedan använda detta kapital för att köpa en diversifierad portfölj av olika tillgångar. Här nedan går vi genom steg för steg hur ett investmentbolag fungerar: 

1. Kapitalinsamling

Ett investmentbolag kommer att samla in pengar ifrån investerare genom att dom säljer diverse andelar eller olika aktier i en fond. Detta kan komma att ske via en så kallad börsintroduktion (IPO) som är till för slutna fonder eller genom att man för regelbundna köp i öppna slutna ETFs eller fonder.

2. Investeringsstrategi

Alla investeringsbolag fokuserar på att utveckla en strategi som är baserat på mandat och mål. Denna strategi kan och borde vara fokuserad på inkomst, värde, tillväxt eller en kombination utav dessa. Fonden kan även vara fokuserad på vissa specifika regioner, sektorer eller tillgångar.

3. Tillgångsförvaltning

Ett fondförvaltningsteam eller en fondförvaltare är alltid ansvariga för att se till att fullfölja en investeringsstrategi genom att dom säljer eller köper tillgångar via sin portfölj. De kommer även att analysera de olika företagsresultaten och marknadsförhållanden för att kunna ta informerade beslut när det kommer till investering.

4. Riskhantering

Ett investmentbolag kommer att bruka sig utav ett flertals olika metoder för att kunna hantera risker. Detta inkluderar diversifiering, riskhanteringsverktyg och derivat. När det kommer till diversifiering så är detta är nyckelfaktor när det kommer till att minimera risker genom att sprida sina investeringar över ett flertals olika sektorer, geografiska områden och tillgångsslag.

5. Utbetalning till Investerare

Investmentbolag kan generera en bra avkastning för alla sina investerare via utdelningar, kapitalvinster och ränteintäkter. Alla dessa avkastningar kan sedan distribueras till olika investerare i form utav utbetalningar eller så kan dessa återinvesteras i fonden för att kunna handla mera andelar.

6. Rapportering och Regelefterlevnad

När man väljer att starta investmentbolag så är detta ett föremål för både reglering och måste följa riktlinjer för regelefterlevnad och rapportering. Alla investeringsbolag måste regelbundet rapportera alla sina tillgångar, resultat och skulder, samt uppfylla de kraven som krävs för redovisning och transparens

Rollen i Ekonomin

Ett investmentbolag har en stor roll inom ekonomin via att:

Förbättrar kapitalbildning: Då de som har startat ett investmentbolag har samlat in kapital ifrån ett flertals investerare så kan även ett investeringsbolag finansiera projekt och bolag som främjar en utveckling och ekonomisk tillväxt.

Minimerar en investerares risker: Via riskhanteringsstrategier och diversifiering så hjälper ett invstmentbolag en investerare att förminska sin exponering till risk samtidigt som de skyddar sitt kapital.

Bättre marknads likviditet: Då ett investeringsbolag köper värdepapper på marknaden så bistår de med att förbättra marknadens prisupptäckt och likviditet.

Bättre förvaltning: När du väljer att starta investmentbolag så kommer får du tillgång till en mer professionell förvaltning samt expertis. Detta kommer att leda till att du tar bättre investeringsval och på så sätt får ut en högre avkastning. 

Hur Man Investerar i Investmentbolag

När man väljer att investera i ett investmentbolag så har man valt ett av de mest effektivaste sätt att kunna diversifiera sin portfölj och samtidigt dra nytta utav en professionell förvaltning av ens kapital. Här nedan så listar vi stegen du kan följa för att komma igång:

1. Börja med att utvärdera dina Investeringsmål

Du ska alltid starta med att göra en utvärdering av dina mål och din riskbegränsning. Du ska bestämma dig om det du söker är en passiv inkomst, extra tillväxt eller kanske en kombination av bägge. Du ska även kolla på vilken tidsram du har.

2. Välj Typ av Investmentbolag

Nu är det dags att välja vilket typ av investmentbolag som faktiskt passar dina behov bäst. Kolla om det är en hedge fund, Equity-fonder eller öppna slutna fonder som är bäst för dig. Tänk på att alla olika fonder har sina egna fördelar och nackdelar.

3. Forska och Jämför Fonder

Du ska alltid göra din egna forskning över de fonder som vill kunna investera i. Kolla alltid på deras förvaltningsavgifter, risknivåer, investerings strategier och historiska avkastning. Här kan du använda dig utav resurser och verktyg som Bloomberg och Morningstar för att få den bästa förståelsen.

4. Konsultera med en Finansiell Rådgivare

Du ska alltid tänka på om det kan vara en bra idé för dig att först tala med en finansiell rådgivare som kanske kan ge dig professionell vägledning och samtidigt hjälpa dig med att välja de bästa fonderna baserat på din egna ekonomiska situation och mål.

5. Öppna ett Investeringskonto

Om du vill investera i ett investmentbolag så måste du även öppna ett så kallat investeringskonto hos en fondförvaltare eller nät mäklare. Allt fler mäklare online erbjuder dig en snabb tillgång till många olika fonder och investmentbolag.

6. Gör Dina Investeringar

Efter att du har gjort ditt val angående vilka fonder som du ska göra dina investeringar i så är det dag för dig att börja köpa dina andelar eller dina aktier i fonderna. Du ska alltid hålla koll på dina investeringar regelbundet och justera dessa om det så behövs för att vara säker på att de uppfyller alla dina önskemål.

Fördelar med att investera i investmentbolag

 • Diversifiering:  Investeringsbolag erbjuder investerare en större portfölj av varierande tillgångar vilket i sin tur minimerar deras risk då de har bättre riskspridning över ett flertals olika sektorer.
 • Professionell Förvaltning: När man investerar i ett investmentbolag så får du som investerare en expertis och professionell förvaltning.
 • Likviditet: Med ETFs och öppna slutna fonder så har du en högre likviditet, vilket förenklar för dig som investerare att sälja eller köpa andelar.
 • Kostnadseffektivitet: De flesta investmentbolag kan dra fördel av förhandlingsstyrka och stordriftsfördelar för att minimera sina kostnader för investeringar.
 • Tillgänglighet: Med ett investeringsbolag så är det nu möjligt för små investerare att nu få en tillgång till tillgångar och marknader som annars hade vart svårt att investera i.

Nackdelar med att investera i investmentbolag

 •  Avgifter: När det kommer till investmentbolag så har de väldigt höga avgifter gällande förvaltning samt andra avgifter som kommer att minimera din avkastning.
 • Begränsad Kontroll: Alla investerare har en begränsad kontroll över alla de enskilda besluten gällande investeringar. Dessa kommer enbart att fattas utav fondförvaltaren.
 • Marknadsrisk: Som med alla typer av investeringar så är det även en risk med investeringsbolag. Detta innebär att deras värde kan försämras baserat på de olika marknadsförhållandena
 • Komplexitet: Många investeringsbolag, speciellt private equity-fonder och hedgefonder kan vara väldigt komplexa och svåra att förstå för privatsparare och mindre investerare.

Framtiden för Investmentbolag

Investmentbolag fortsätter bara att utvecklas allt mer och blir mer anpassat utifrån marknadsförhållanden samt våra preferenser när det kommer till investeringar. Ett par av de trender som kommer att påverka framtidens investeringsbolag är:

1. Teknologiska Innovationer

Med dagens teknologiska framsteg som med artificiell intelligens (AI) och blockchain, så kommer detta att helt och hållet förändra hur olika investeringsbolag väljer att analysera marknaden, detta omfattar hur de väljer att hantera sina risker och ta sina investeringsbeslut.

2. Större Efterfrågan på ESG-Investeringar

Sociala och styrningsfaktorer har blivit allt viktigare för investerare. Investeringsbolag har därför valt att anpassa sina investeringsmetoder för att kunna integrera ESG normer och erbjuda hållbara investeringsalternativ.

3. Tillväxt av Passiva Investeringsstrategier

Med passiva investeringsmetoder som ETFs och indexfonder ökade popularitet så kommer detta leda till lägre avgifter och enkelhet, vilket kommer att attrahera fler investerare.

4. Globalisering

Med globalisering så kommer det att öppnas upp flera marknader samt investeringsmöjligheter för investeringsbolag. Det innebär att som investerare så kommer man att ha större tillgång till internationella marknader och kan ta nytta utav globala ekonomiska trender.

5. Ökad Reglering

I takt med att regleringen över de finansiella marknaderna fortsätter så kommer investerare att bli allt mer skyddade och detta kommer att säkerhetsställa stabiliteten på marknaden. Investeringsbolag måste då anpassa sig bättre till de nya reglerna och alltid försöka vara konkurrenskraftiga.

Sammanfattning

Investeringsbolag har en väldigt central roll när det kommer till det ekonomiska landskapet idag genom att de erbjuder investerare en bred portfölj utav professionell förvaltning och tillgångar. Investeringsbolag har en lång historia av att bistå investerare med att nå sina finansiella mål.

Genom att du förstår dig på vad ett investeringsbolag är för något, för- och nackdelar och hur det fungerar så kan du som investerare ta bättre beslut samtidigt som du kommer att optimera dina investeringar. Då framtiden för investmentbolag ser otroligt lovande ut med alla nya teknologier och nya strategier så är det rätt läge just nu att investera i ett investmentbolag.