Statsobligationer

Faktafinans

Statsobligationer är vad man kallar en räntebärande investeringar, vad detta helt enkelt betyder är att du väljer att låna ut pengar till ett land, stat eller ett rike emot att du får en fast ränteutbetalning.

Många länder använder sig utav statsobligationer för att kunna samla in pengar till nya så kallade landsprojekt eller för att bygga ut sin infrastruktur. Denna typ av obligation handlas så att en investerare kan få regelbundna ränteutbetalningar.

I andra länder kallas självfallet statsobligationer utifrån dess lands språk. Ett exempel är i USA där dessa kallas för treasuries och i United Kingdom kallas de för Gilts. Alla investeringar omfattar en så kallade kapitalrisk men när det kommer till att köpa statsobligationer så anses dessa vara säkra investeringar med en minimal risk då du investerar i ett land och risken att det landet går i konkurs är minimal.